POLECAMY

Zaburzenia zachowania

Jaka jest istota choroby? Utrwalone, powtarzające się wzorce dyssocjalnych, agresywnych lub buntowniczych zachowań. Prowadzą do poważnych przekroczeń nrom społecznych i oczekiwań odpowiednich dla wieku. Podstawowym objawom towarzyszyć mogą zaburzenia emocjonalne.
Jakie występują objawy? Objawami są agresja fizyczna, inicjowanie bójek, okrucieństwo, niszczenie własnej i cudzej własności, kradzieże, podpalenia, kłamstwa, przedwczesne i przygodne kontakty seksualne, próby samobójcze i samouszkodzenia oraz nadużywanie alkoholu.
Szczegóły diagnostyki Diagnostyka obejmuje wywiad, obserwację oraz psychologiczną ocenę funkcjonowania.
Postępowanie i leczenie W leczeniu wyorzystywana jest socjoterapia i psychoterapia rodzinna. Wymagana jest współpraca rodziców ze szkołą. W przypadku zaburzeń współistniejących, jak depresja, także leczenie farmakologiczne.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem zajmuje się specjalista psychiatra, psycholog, pedagog.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)