POLECAMY

Zaburzenia psychiczne spowodowane użyciem rozpuszczalników organicznych

Na czym polega istota choroby?

Użycie rozpuszczalników organicznych wywołuje euforię, omamy oraz wzmożoną samoocenę, ale w wypadku długotrwałego używania prowadzić może do stałego otępienia oraz zmian zanikowych mózgu i móżdżka.

Jakie są przyczyny choroby?

Do zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi może dojść przez wchłonięcie ich przez skórę, błonę śluzową lub układ pokarmowy.

Przyczyną wystąpienia zaburzeń może być również uzależnienie od tej substancji – jest to możliwe, gdyż wszystkie rozpuszczalniki organiczne mają silne działanie narkotyczne.

Jakie objawy towarzyszą chorobie?

Po użyciu wystąpić może euforia, wzmożona samoocena, omamy, zaburzenia świadomości, objawy neurologiczne (ataksja, zamazanie mowy, rozszerzenie źrenic) i somatyczne (bóle brzucha, nudności, wymioty, łzawienie).

Uzależnienie: pogorszenie intelektu, drażliwość, niepokój, pogorszenie nastroju, zaburzenia snu, bóle głowy. Zespół abstynencyjny: drażliwość, niepokój, lęk, mdłości, drżenie mięśniowe, tachykardia.

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

Proces diagnostyczny obejmuje wywiad, badanie fizykalne, badania toksykologiczne.

Jakie są metody leczenia?

Leczenie ma zwykle charakter objawowy. Zespół abstynencyjny mija po kilku dniach bez leczenia. Często podaje się jednak środki przeczyszczające oraz przemywa się skórę  w miejscu skażenia. Ważny jest również stały dostęp do świeżego powietrza, a podawanie leków zależy od rodzaju substancji toksycznej.

Leczenie uzależnienia – polega na psychoterapii indywidualnej oraz grupowej, programach rehabilitacyjnych. Jak w przypadku każdego rodzaju uzależnienia – terapia jest indywidualnie dostosowywana do potrzeb każdego pacjenta.

Bardzo ważną rolę w leczeniu uzależnienia odgrywa również wola osoby uzależnionej.

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Leczeniem zwykle zajmuje się specjalista psychiatra lub specjalista terapii uzależnień.

Na czym polega profilaktyka tej choroby?

W związku z tym, że zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, o których tutaj mowa spowodowane są użyciem rozpuszczalników organicznych  należy zachować wszelkie możliwe środki ostrożności przy pracy z nimi.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)