POLECAMY

Zaburzenia psychiczne spowodowane użyciem innych środków psychoaktywnych

Na czym polega istota choroby?

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania mogą być określone w ramach jednej z kategorii: ostre zatrucie, używanie szkodliwe, zespół uzależnienia, zespół abstynencyjny, zaburzenia psychotyczne czy zespół amnestyczny.

Jakie są przyczyny choroby?

Podstawową przyczyną występowania zaburzeń jest uzależnienie od środków psychoaktywnych. Należy jednak pamiętać, że niektóre osoby łatwiej niż inne popadają w uzależnienia od tych substancji. Wpływ na to mają m.in.: wrodzone predyspozycje, zaburzenia metabolizmu mózgu oraz zaburzenia osobowości.

Jakie objawy towarzyszą chorobie?

Objawy zależą od rodzaju przyjmowanej substancji, jej ilości, stopnia uzależnienia czy ogólnego stanu somatycznego i psychicznego osoby. Zaburzenia zaczynają jednak występować w momencie uzależnienia od środków psychoaktywnych, które objawia się tym , że:

  • Środek jest przyjmowany przez dłuższy okres czasu lub w większych ilościach niż jest to zalecane;
  • Wszelkie próby odstawienia środka są nieskuteczne, ponieważ organizm odczuwa stałą potrzebę jego przyjmowania;
  • Pacjent poświęca dużo czasu na przyjmowanie danego środka, nawet kosztem innych czynności;
  • Widoczny jest negatywny wpływ na życie osobiste pacjenta;
  • Pacjent przyjmuje środek psychoaktywny mimo świadomości o jego szkodliwości;
  • Wzrost tolerancji – z czasem pacjent musi przyjmować większe dawki, aby uzyskać porządany efekt.

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

Aby stwierdzić, że pacjent jest uzależniony od środków psychoaktywnych należy stwierdzić u niego przynajmniej 3 z cech podanych wyżej w objawach towarzyszących chorobie.

Proces diagnostyczny obejmuje wywiad, badanie stanu somatycznego oraz badania toksykologiczne.

Jakie są metody leczenia?

Leczenie zależne jest od objawów, może być ukierunkowane na ich zmniejszenie lub całkowite zniesienie. W przypadku uzależnienia – psychoterapia indywidualna oraz grupowa, złagodzenie przebiegu zespołu absencyjnego.

Sposób leczenia zależny jest w wysokim stopniu od indywidualnych uwarunkowań pacjenta. Terapia powinna zatem być za każdym razem dobrana do jego indywidualnych potrzeb.

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Leczeniem zajmuje się zwykle specjalista psychiatra oraz specjalista terapii uzależnień

Na czym polega profilaktyka tej choroby?

W związku z tym, że zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, o których tutaj mowa spowodowane są nadmiernym używaniem środków psychoaktywnych – najłatwiejszym sposobem na uniknięcie tego typu zaburzeń jest stosowanie się do zaleceń lekarza przy przyjmowaniu tego typu środków.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)