Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem tytoniu

Na czym polega istota choroby?

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, które mogą być spowodowane paleniem tytoniu to m.in.: depresja, stany lękowe, napady paniki. Tytoń może zaostrzyć już istniejące choroby, bądź je wywołać.

Tytoń może też działać jako środek pobudzający lub depresyjny. Uwalniany podczas palenia katecholamin skutkuje pobudzeniem sercowo - naczyniowym (przyspieszone bicie serca, wzrost ciśnienia krwi), wzrostem czujności i pobudzenia, wzrostem poziomu serotoniny (efekt relaksacji).

Jakie są przyczyny choroby?

Podstawową przyczyną zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania jest uzależnienie od tytoniu, które objawia się w stałym przymusie przyjmowania tytoniu w oczekiwaniu na efekt jego działania lub po to, by uniknąć przykrych objawów, które mogą być spowodowane niedostarczeniem tytoniu do organizmu.

Jakie objawy towarzyszą chorobie?

Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób Światowej Organizacji Zdrowia, która sklasyfikowała uzależnienie od tytoniu w kategorii zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania, w zależności od tego, na jakim etapie uzależnienia znajduje się organizm, mogą występować nieco inne objawy.

  1. Ostre zatrucie – bezsenność, chwiejność nastroju, złudne poczucie zmiany otaczającego nas świata, nudności, wymioty, nadmierne pocenie się, częstoskurcz – przyspieszenie rytmu serca lub nawet zaburzenia rytmu serca.
  2. Używanie szkodliwe – występuje wtedy, gdy użycie tytoniu spowodowało lub w znacznym stopniu przyczyniło się do powstania szkód somatycznych lub psychologicznych, które prowadzą do upośledzenia sądzenia lub niepożądanych zachowań w relacjach z innymi ludźmi.
  3. Uzależnienie od nikotyny – silne poczucie przymusu przyjmowania substancji, nieumiejętność kontrolowania ilości zażywanych substancji, wysoka tolerancja na nikotynę, ograniczanie innych zajęć kosztem palenia tytoniu, co wiąże się z przeznaczaniem dużej ilości czasu na tę czynność, palenie tytoniu pomimo świadomości zagrożeń związanych z paleniem tytoniu.
  4. Zespół abstynencyjny (objawy występujące po całkowitym przerwaniu lub ograniczeniu spożywania tytoniu) – „głód tytoniowy”, wzomżony apetyt, kaszel, złe samopoczucie, bóle głowy, osłabienie, poczucie lęku, drażliwość, trudności koncentracji.

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

Niestety nie istnieją jeszcze żadne testy diagnostyczne, które w stu procentach określają stopień uzależnienia od nikotyny, ale warto zwrócić uwagę na Test Tolerancji Fagerströma oraz Kwestionariusz Uzależnienia od Nikotyny autorstwa Josepha R. DiFranza.

Proces diagnostyczny obejmuje również wywiad oraz badanie stanu somatycznego.

Jakie są metody leczenia?

W leczeniu wykorzystywana jest nikotynowa terapia zastępcza (NRT) – czasowe podawanie nikotyny w innej formie niż inhalacja dymem tytoniowym (np. gumy do żucia, plastry, tabletki podawane podjęzykowo) czy terapia bupropionem o przedłużonym działaniu.

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Leczeniem zajmuje się specjalista psychiatra oraz specjalista terapii uzależnień.

Na czym polega profilaktyka tej choroby?

W związku z tym, że zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, o których tutaj mowa spowodowane są spożywaniem tytoniu – najłatwiejszym sposobem na uniknięcie tego typu zaburzeń jest po prostu jego niespożywanie.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/5 lat temu
Kto jest autorem artykułu?