Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem substancji nasennych i uspokajających

Na czym polega istota choroby?

Nadużywanie tych środków skutkuje przede wszystkim zaburzeniami nastroju, stanami lękowymi oraz zaburzeniami snu. Typowe dla uzależnienia są spowolnienie myślenia i mowy, pogorszenie pamięci i koncentracji uwagi, upośledzenie krytycyzmu oraz chwiejność nastroju. Czasami niewielka granica miedzy dawkami terapeutycznymi a toksycznymi jest przyczyną zatruć.

Jakie są przyczyny choroby?

Przyczyną choroby jest nadużywanie leków o działaniu nasennym i uspokajającym. Większość leków ma działanie dwojakie, w małych dawkach działa uspokajająco, w dużych nasennie. Nie wszystkie mają takie same bezpieczeństwo i różnie oddziałują na system nerwowy.

Jakie objawy towarzyszą chorobie?

W ostrym zatruciu objawami są ilościowe zaburzenia świadomości do śpiączki włącznie, podwójne widzenie, nudności oraz wymioty, bóle głowy, niezborność móżdżkowa, spadek napięcia mięśniowego, obniżenie ciśnienia tętniczego. Efektem działania substancji nasennych i uspokajających może być osłabienie siły mięśni, zaburzenia koordynacji ruchowej.

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

Proces diagnostyczny obejmuje wywiad, badanie fizykalne, badania toksykologiczne.

Jakie są metody leczenia?

Lecznie w silnym zatruciu: flumazenil. Leczenie uzależnienia rozpoczyna się od detoksykacji, która polega na zamianie benzodiazepin krótko działających na średnio i długodziałające (np. diazepam).

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Leczeniem zajmuje się specjalista psychiatra, specjalista terapii uzależnień.

Na czym polega profilaktyka tej choroby?

Często przyczynami problemów z zasypaniem jest styl życia, należy zmniejszyć spożycie kofeiny, produktów smażonych. Wskazane są spacery, gimnastyka, odpowiednia temperatura pomieszczenia. Należy pamiętać, że nawet leki ziołowe mogą wywoływać efekty niepożądane.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)