POLECAMY

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem środków halucynogennych

Na czym polega istota choroby?

U osób wcześniej chorujących może dochodzić do pogorszenia przebiegu choroby pierwotnej i dłuższych reakcji psychotycznych, wyolbrzymione reakcje na halucynogeny mogą też być efektem zaburzeń osobowości, zaburzenia percepcji, funkcji poznawczych i nastroju, zaburzenia świadomości, euforia, podniecenie, nastawienia urojeniowe i ksobne.

Jakie są przyczyny choroby?

Przyczynami zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania jest zażywanie środków halucynogennych powodujących zmiany w układzie nerwowym.

Uzależnienie jest rzadkie, najczęściej przyjmowane są krótkimi ciągami lub systematycznie, ale wyłącznie np. w weekendy. Tolerancja szybko wzrasta. Krótkotrwałe stany psychotyczne mogą być przyczyną zgonów (próby latania – skakanie z okna).

Jakie objawy towarzyszą chorobie?

Charakterystycznym objawem jest "bad trip" – stan psychotyczny z napadami lęku, nieprzyjemnymi omamami i urojeniami oraz pobudzeniem psychoruchowym. Wystąpić też może zespół serotoninergiczny z tachyarytmią, hipertermią, drżeniem mięśniowym i drgawkami, zaburzeniami gospodarki wodno – elektrolitowej i zaburzeniami świadomości do śpiączki włącznie. Działanie środków halucynogennych polega na uczuciu euforii, utracie koordynacji, nieregularnym biciu serca, uczuciu paniki, niepokoju. Efekty działania środków halucynogennych polegać może na depresji i psychozie.

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

Proces diagnostyczny obejmuje wywiad, badanie fizykalne, badania toksykologiczne.

Jakie są metody leczenia?

Leczenie polega na detoksykacji.

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Leczeniem zwykle zajmuje się specjalista psychiatra, specjalista terapii uzależnień.

Na czym polega profilaktyka tej choroby?

Profilaktyka polega na nie zażywaniu środków o działaniu halucynogennym.

Gdzie szukać wsparcia?

Wsparcia należy szukać w grupach wsparcia osób uzależnionych.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)