POLECAMY

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem kokainy

Na czym polega istota choroby?

Dla uzależnienia od kokainy typowe jest zażywanie jej kilkudniowymi ciągami, po zaprzestaniu pojawia się zespół abstynencyjny z głodem kokainy, obniżeniem nastroju, poczuciem zmęczenia, lęk. Najpierw występuje bezsenność, następnie zwiększona potrzeba snu i wzmożony apetyt.

Jakie są przyczyny choroby?

Przyczyną choroby jest zażywanie kokainy poprzez żucie, palenie, wciąganie, wstrzykiwanie. Efekt zależy od drogi podania, im szybciej dostanie się do mózgu, tym szybciej będą odczuwalne skutki jej działania.  

Jakie objawy towarzyszą chorobie?

Zatruciu kokainą towarzyszyć mogą pobudzenie, niepokój, wzmożony nastrój oraz zaburzenia snu. Możliwe są także omamy oraz nastawienia urojeniowe. Z czasem może dojść do rozwoju depresji, zaburzeń osobowości, duszności. W ciężkich postaciach może dojść do śpiączki oraz zgonu. U uzależnionych może wystąpić halucynoza czuciowa.

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

Proces diagnostyczny obejmuje wywiad, badanie fizykalne, badania toksykologiczne.

Jakie są metody leczenia?

Chory może wymagać zabezpieczenia przez unieruchomienie. W leczeniu objawowym stosuje się benzodiazepiny. W zespole abstynencyjnym na głód kokainy stosowana jest karbamazepina i leki przeciwdepresyjne (np. dezypramina).

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

 Leczeniem zajmuje się specjalista psychiatra, specjalista terapii uzależnień.

Na czym polega profilaktyka tej choroby?

Profilaktyka polega na nie zażywaniu kokainy, warto pamiętać, że ma ona bardzo silne właściwości uzależniające psychicznie.

Gdzie szukać wsparcia?

Wsparcia należy szukać w ośrodkach leczenia uzależnień.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)