POLECAMY

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem kanabinoli

Na czym polega istota choroby?

Przyjmowanie kanabinoli wiąże się z podwyższonym nastrojem, zawyżoną oceną własnych możliwości, wielomównością oraz napadowym śmiechem. Zaburzona zostaje percepcja czasu, odległości oraz ciała.

Jakie są przyczyny choroby?

Przyczynami choroby jest zażywanie kanabinoli i ich wpływ na układ nerwowy.

Jakie objawy towarzyszą chorobie?

W przebiegu uzależnienia charakterystyczny jest zespół amotywacyjny (niechęć podejmowania różnych aktywności), ograniczenie kontaktów z ludźmi, pogorszenie pamięci, koncentracji uwagi oraz „flashbacki”. Mogą zdarzać się ostre zaburzenia psychotyczne z iluzjami oraz omami wzrokowymi i słuchowymi.

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

Proces diagnostyczny obejmuje wywiad, badanie fizykalne i toksykologiczne.

Jakie są metody leczenia?

Osoby uzależnione nie wymagają zazwyczaj hospitalizacji. Leczenie opiera się głównie na psychoterapii. Zaburzenia psychotyczne są przejściowe, wymagają obserwacji, jednak zwykle nie jest konieczna farmakoterapia.

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Leczeniem zajmuje się specjalista psychiatra, specjalista terapii uzależnień.

Na czym polega profilaktyka tej choroby?

Profilaktyka polega na nie zażywaniu kanabinoli.

Gdzie szukać wsparcia?

Wsparcia należy szukać w ośrodkach leczenia uzależnień.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)