Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu, ostre zatrucie

Na czym polega istota choroby?

Ostre zatrucie alkoholowe jest zjawiskiem przemijającym, intensywność zmniejsza się z czasem, mija jeśli przyjmowanie substancji zostanie zaniechane. Szkodliwe przyjmowanie powoduje szkody zdrowotne, w uzależnieniu przyjmowanie alkoholu dominuje nad innymi zachowaniami mającymi uprzednio większą wartość, w chwili odstawienia pojawia się zespół abstynencyjny.

Jakie są przyczyny choroby?

Przyczyną ostrego zatrucia alkoholowego jest nadmierne spożywanie alkoholu zarówno regularnie, jak i okazjonalnie.

Jakie objawy towarzyszą chorobie?

Objawami uzależnienia są np. silne pragnienie spożywania alkoholu, zaburzona kontrola spożywania czy tolerancja. Po częściowym lub całkowitym zaprzestaniu spożywania alkoholu zespół abstynencyjny (z majaczeniem lub bez). Możliwe są także zaburzenia psychotyczne, zespół amnestyczny.

Najwcześniej zauważalne są objawy ze strony układu nerwowego, czyli opóźnione reakcje na bodźce, spowolnienie procesów myślowych. Dochodzi także do zaburzeń równowagi, trudności z utrzymaniem prawidłowej postawy ciała. W dalszych etapach może dojść do śpiączki, która jest zagrożeniem życia

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

Proces diagnostyczny obejmuje badanie fizykalne, wywiad (przede wszystkim zebrany od otoczenia), markery nadmiernego spożycia alkoholu - próby wątrobowe (GGT, AspAT, A1AT).

Jakie są metody leczenia?

Leczenie zależy od rodzaju zaburzeń. Uzależnienie wiąże się z zespołem abstynencyjnym, który może być powikłany i wymagać hospitalizacji. Polega na uzupełnieniu niedoborów pokarmowych, farmaologii (benzodiazepiny, neuroleptyki) oraz psychoterapii.

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Leczeniem zajmuje się specjalista psychiatra lub specjalista leczenia uzależnień.

Na czym polega profilaktyka tej choroby?

Profilaktyka polega na nie spożywaniu alkoholu.

Gdzie szukać wsparcia?

Wsparcia należy szukać wśród grup Anonimowych Alkoholików działających przy poradniach i kościołach.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)