POLECAMY

Zaburzenia przewodnictwa

Jaka jest istota choroby? Zespoły preekscytacji to wrodzone nieprawidłowości, które polegają na istnieniu dodatkowej drogi pobudzenia serca, innej niż fizjologiczna. Powoduje to powstawanie arytmii, głównie częstoskurczów nadkomorowych. Najbardziej znanym zespołem preekscytacji jest zespół WPW (Wolffa-Parkinsona-White’a).
Jakie występują objawy? Dolegliwości w zespołach preekscytacji pojawiają się u połowy chorych, od młodości i są to głównie napady kołatania serca. Mogą wystąpić omdlenia, nagłe zgony, a po latach rozwija się niewydolność serca.
Szczegóły diagnostyki Rozpoznanie stawia się na podstawie badania EKG i wywiadu. Niekiedy potrzebne jest badanie elektrofizjologiczne (EPS), które stanowi wstęp do ablacji.
Postępowanie i leczenie Bywa, że leczenie nie jest konieczne. Można stosować odpowiednie leki. Jednak jedyną metodą zapewniającą całkowite wyleczenie jest przezskórna ablacja drogi dodatkowej w sercu, czyli jej zniszczenie.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczy kardiolog.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)