Zaburzenia łożyska

Jaka jest istota choroby? Jednym z obserwowanych zaburzeń łożyskowych są zespoły transfuzji łożyskowej odbywające się między matką a płodem w obu kierunkach oraz pomiędzy bliźniakami jednojajowymi jednokosmówkowymi. Łożysko ponadto podlega procesom starzenia, upośledzającym jego wydolność funkcjonalną. Polega to na zarastaniu naczyń łożyskowych, odkładaniu się wapnia w kosmkach, stłuszczeniu, zwłóknieniu, dlatego ciąża przenoszona stanowi zagrożenie dla płodu. Często występującą wadą rozwojową łożyska jest jego tworzenie się poza granicami kosmówki – jako łożysko obrzeżone i obwałowane, które wiąże się z niską masą urodzeniową dziecka. Inne wady rozwojowe łożyska są albo stosunkowo częste, ale o małym znaczeniu czynnościowym, jak np. łożysko dwupłatowe czy występowanie dodatkowego płata albo istotne czynnościowo, ale niezmiernie rzadkie, np. łożysko błoniaste lub obrączkowate. Zdarzają się również zawały łożyska, jeśli są duże doprowadzają do hipoksji płodu, zahamowania jego wzrostu wewnątrzmacicznego a nawet wewnątrzmacicznej śmierci płodu.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)