Zaburzenia funkcji tętnic

Jaka jest istota choroby? Przetoki , zwane inaczej malformacjami, są to wady naczyń, związane z ich nieprawidłowymi połączeniami. Wyróżniamy m.in. przetoki tętniczo-żylne, które mogą występować we wszystkich łożyskach naczyniowych, nierzadko razem z naczyniakami. Najczęściej dotyczą kończyn i miednicy, rzadziej mózgu.
Jakie występują objawy? Mogą być bezobjawowe lub dawać np. ból kończyny lub głowy, obrzęk, żylaki, szmer naczyniowy, drgawki, zaburzenia neurologiczne. Duże przetoki czasem prowadzą do niedokrwienia lub niewydolności serca.
Postępowanie i leczenie Najskuteczniejsze jest leczenie operacyjne, jeśli jest możliwe. Dysplazja włóknisto-mięśniowa naczyń nerkowych jest jedną z przyczyn tzw. nadciśnienia naczyniowonerkowego. Do zespołów ucisku zaliczamy m.in. zespół „dziadka do orzechów”, zespół górnego otworu klatki piersiowej i zespół usidlenia tętnicy podkolanowej.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)