POLECAMY

Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)

Na czym polega istota choroby?

Istota zaburzeń polega na częściowej lub całkowitej utracie kontroli nad obszarami normalnie zintegrowanymi: kontrolą ruchów ciała, poczuciem tożsamości, wrażeniami czuciowymi czy stosunkiem do wydarzeń z przeszłości. Wystąpienie objawów może być uzależnione od stresu psychologicznego i często zdarza się nagle, pod wpływem ciężkich sytuacji życiowych. Do odmian zaburzeń dysocjacyjnych zaliczamy: amnezja dysocjacyjna, fuga dysocjacyjna, osłupienie dysocjacyjne, trans i opętanie, dysocjacyjne zaburzenia ruchu, drgawki, znieczulenia i utrata czucia zmysłowego.

Jakie są przyczyny choroby?

Zaburzenia mają podłoże psychogenne, które bardzo często związane jest ze stresowymi sytuacjami w życiu.    

Jakie objawy towarzyszą chorobie?

Objawy przyjmują postać wyobrażeń pacjenta o chorobie somatycznej. Mogą być pozorne (np. nerwice) lub rzeczywiste (drżenia, mocniejsze bicie serca). Jest możliwość pojawienia się w późniejszym czasie poważnych zaburzeń somatycznych lub psychicznych. Zazwyczaj ustępują z chwilą zaniku czynnika stresogennego.

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

Lekarz psychiatra przeprowadzi wszystkie niezbędne testy.

Jakie są metody leczenia?

Prowadzone przez specjalistów terapie mające na celu integrację osobowości. Występowaniu zaburzeń sprzyjają postawy egoistyczne i nadmierna koncentracja na sobie, dlatego dobrze jest zaangażować się w działania na rzecz innych. Schorzenie to nie poddaje się łatwo leczeniu.

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Do lekarza psychiatry.

Na czym polega profilaktyka tej choroby?

Na chwilę obecną skuteczna metoda zapobiegania chorobie nie jest znana.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)