POLECAMY

Zaburzenia depresyjne nawracające

Jaka jest istota choroby? Powtarzające się epizody depresji oddzielone zwykle okresami remisji lub, u niektórych chorych, subdepresji, wyzwalane zwykle przez różnego rodzaju wydarzenia życiowe. Średnio 3 – 4 epizody. Średni czas trwania 6 miesięcy. Pierwszy epizod zwykle w 4. lub 5. dekadzie życia.
Jakie występują objawy? Objawami epizodu depresyjnego są obniżenie nastroju, obniżenie napędu psychoruchowego, anhedonia, wzmożona męczliwość, zaburzenia snu, zmiana masy ciała, zaburzenia koncentracji uwagi. Często towarzyszy im duży lęk i urojenia dotyczące stanu zdrowia czy winy.
Szczegóły diagnostyki Proces diagnostyczny obejmuje obserwację i wywiad psychiatryczny oraz ocenę psychologiczną.
Postępowanie i leczenie W farmakoterapii wykorzystuje się leki przeciwdepresyjne drugiej generacji, w depresjach z dużym lękiem, urojeniami łączone z lekami anksjolitycznymi lub niektórymi przeciwpsychotycznymi. Ponadto stosowane są psychoterapia i eletrowstrząsy.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem zajmuje się specjalista psychiatra.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)