POLECAMY

Zaburzenia autonomiczne występujące pod postacią somatyczną

Jaka jest istota choroby? Przykre i uporczywe objawy pobudzenia układu autonomicznego połączone z nadmierną koncentracją na możliwości poważnego zaburzenia określonego narządu czy układu, przy braku potwierdzonych zaburzeń struktury lub funkcji tego układu lub narządu.
Jakie występują objawy? Zgłaszane skargi dotyczą zwykle zaburzenia funkcji układu krążenia, oddechowego i pokarmowego. Dostrzegalne, obiektywne oznaki pobudzenia układu autonomicznego (pocenie się) lub objawy subiektywne (uczucie wędrujących bólów czy pieczenia).
Szczegóły diagnostyki Diagnostyka obejmuje obserwację i wywiad psychiatryczny oraz ocenę psychologiczną, poprzedzone dokładnym badaniem stanu somatycznego.
Postępowanie i leczenie W leczeniu wyorzystywana jest psychoterapia kompleksowa oraz, jeśli to konieczne, farmakoterapia: małe dawki leków przeciwdepresyjnych lub przeciwlękowych (buspiron-spamilan).
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem zajmuje się specjalista psychiatra, czasem konieczna jest współpraca lekarzy innych specjalności (internista, dermatolog), psycholog.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)