Wścieklizna

Rabies

Jest to wirusowa choroba wywołana przez wirus wścieklizny. Wścieklizna to choroba zakaźna o ostrym przebiegu.  Wirus, który ją wywołuje atakuje ośrodkowy układ nerwowy ssaków. Nosicielami wirusa głównie są dzikie lub domowe zwierzęta. Najczęściej chorują psy, nietoperze, lisy ale zachorować mogą także wiewiórki lub jeże. Wirus wścieklizny przenoszony na człowieka jest w ślinie chorych zwierząt zwykle drogą zakażenia przyrannego. To znaczy, że do zakażenia dochodzi wskutek ugryzienia człowieka. W miejscu rany, skaleczenia lub zadrapania wnika wirus ze śliny chorego zwierzęcia. Wirus następnie przedostaje się do ośrodkowego układu nerwowego uszkadzając komórki nerwowe. Okres wylegania zwykle zależy od dawki i miejsca wniknięcia wirusa. Zwykle po 20-60 dniach od wniknięcia wirusa pojawiają się pierwsze symptomy choroby.

 

Objawy - Wścieklizna

 • gorączka,
 • ból głowy,
 • wymioty,
 • biegunka,
 • ślinotok,
 • niepokój,
 • rozszerzenie źrenic,
 • nadmierna potliwość,
 • porażenie,
 • apatia,
 • mimowolne skurcze mięśni jamy ustnej, gardła i krtani (zwłaszcza na widok wody),
 • pobudzenie psychoruchowe.

 

Leczenie - Wścieklizna

Nieznana jest metoda leczenia. U chorego, którego wystąpiły objawy choroby stosuje się leczenie objawowe oraz izolację. Zwykle choroba kończy się zgonem. U osoby, która miała kontakt z chorym zwierzęciem jedyną obroną jest wykonanie szczepienia. Czas ma istotne znaczenie- szczepienie powinno być wykonane jak najszybciej (przed wystąpieniem objawów).

Profilaktyka - Wścieklizna

Zapobieganie polega głównie na zwalczaniu wścieklizny u zwierząt poprzez regularne szczepienie zwierząt domowych (psy 1 raz na rok).

Rozrzucanie szczepionek w lasach dla lisów.

Wykonywanie szczepień u osoby która została pokąsana przez nie znane lub podejrzane o chorobę zwierzę. Szczepienia profilaktycznych przeciwko wściekliźnie wykonuje się u osób, które ze względu na charakter pracy zawodowej narażone są na zachorowanie. Do tej grupy osób należą: leśnicy, weterynarze, hodowcy zwierząt futerkowych itd.

Unikanie kontaktu z dzikimi zwierzętami.

Unikanie kontaktu z obcymi zwierzętami (bez względu na ich zachowanie- przyjazne, nieprzyjazne).

Dodatkowe informacje - Wścieklizna

Choroba nigdy nie występowała w Malezji. Ogromnym problemem wścieklizna jest w Indiach.

 

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)