Wrodzone wady rozwojowe gruczołów sutkowych

Jaka jest istota choroby? W tej grupie wad mamy do czynienia z różnym zaburzeniami rozwojowymi gruczołów sutkowych. Amastia polega na całkowitym braku tkanki gruczołowej i sutków. W przypadku atelii jeden lub oba sutki nie ulegają wykształceniu (np. u dzieci z sekwencją Poland). Możliwe też jest rozwinięcie się dodatkowego gruczołu sutkowego (z lub bez sutka). Jeśli obserwujemy obecność dodatkowego sutka mówimy o politelii. Dodatkowy sutek znajduje się zazwyczaj w obrębie klatki piersiowej ale możliwe są też inne lokalizacje.
Jakie występują objawy? Nieprawidłowa liczba gruczołów sutkowych. Zazwyczaj przebiega bez znaczących objawów klinicznych aż do okresu dojrzewania i laktacji
Szczegóły diagnostyki Rozpoznanie stawia się wykonując badanie przedmiotowe, rezonans magnetyczny.
Postępowanie i leczenie W większości przypadków leczenie nie jest wymagane, możliwa chirurgiczna plastyka piersi.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem zajmuje się pediatra, endokrynolog

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)