POLECAMY

Wrodzone malformacje tętniczo-żylne

Jaka jest istota choroby? Istotą tej wady są nieprawidłowo wykształcone połączenia-tętniczo żylne. W warunkach prawidłowych tętnice łączą się z żyłami za pomocą układu kapilarnego, który zapewnia również prawidłową wymianę gazową . W przypadku wytworzenia się malformacji gradient ciśnień pomiędzy układem tętniczym a układem żylnym jest nieprawidłowo wysoki co może spowodować pęknięcie naczynia i zagrażający życiu krwotok. Oprócz ośrodkowego układu nerwowego malformacje lokalizują się między innymi w śledzionie, nerkach, wątrobie i w przestrzeniach międzyżebrowych.
Jakie występują objawy? W około 88% przypadków malformacje mogą nie dawać żadnych objawów. Najpoważniejsze objawy dają malformacje zlokalizowane w ośrodkowym układzie nerwowym. Potencjalnie śmiertelny jest krwotok mózgowy. Innym objawem może być napad padaczkowy lub bóle głowy.
Szczegóły diagnostyki Wykonuje się badania obrazowe takie jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny oraz angiografia.
Postępowanie i leczenie Leczenie może być objawowe jak również chirurgiczne i za pomocą radioterapii. Embolizacja polega na odcięciu dopływu krwi do malformacji i jest skuteczna tylko w przypadku małych zmian.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem zajmuje się neonatolog i chirurg .

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)