Wrodzone choroby wirusowe

Jaka jest istota choroby? Zagrożenie występuje w momencie gdy matka wcześniej nie chorowała i pierwszy kontakt patogenem nastąpił w czasie trwania ciąży. Wirus przenika przez łożysko, wraz z krwą jest transportowany do organizmu rozwijającego się dziecka. Stopień nasilenia choroby uzależniony jest od rodzaju patogenu i od momentu zakażenia. Do istotnych chorób wirusowych powodujących wrodzone anomalie zaliczamy różyczkę, cytomegalię, opryszczkę, wirusowe zapalenia wątroby, ospę wietrzną oraz inne rzadsze.
Jakie występują objawy? Do objawów wrodzonych chorób wirusowych zaliczamy anomalie rozwojowe, powiększenie wątroby i śledziony, upośledzenie wzrastania, wady gałek ocznych, zapalenie płuc, wysypki skórne, wady serca, głuchota, małogłowie, wodogłowie, zwapnienia wewnątrzczaszkowe.
Szczegóły diagnostyki Diagnostyka obejmuje izolację wirusa z krwi lub moczu dziecka. Wykrycie przeciwciał w klasie IgM u matki w czasie ciąży świadczy o świeżym zakażeniu informując o możliwym zakażeniu płodu.
Postępowanie i leczenie Polega na podawaniu leków wpływających na materiał genetyczny wirusa oraz na leczeniu objawowym powikłań zakażenia.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem zajmuje się pediatra, neonatolog

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)