Uraz porodowy owłosionej skóry głowy

Jaka jest istota choroby? Wśród zmian w obrębie skóry głowy w wyniku urazu mogą wystąpić krwiaki, obrzęk, otarcie naskórka oraz zasinienie. Do urazów dochodzi najczęściej podczas porodów urazowych i powikłanych. Narzędzia pomagające położnikowi wydobyć dziecko takie jak próżnociąg czy kleszcze mogą bezpośrednio powodować uraz skóry głowy. Dodatkowe czynniki ryzyka to makrosomia, wcześniactwo, nieprawidłowe położenie płodu, niewspółmierność porodowa, przedłużający się poród bądź nagły poród.
Jakie występują objawy? Dziecko ma zdeformowany kształt głowy, pod skórą można wyczuć miękki, przesuwalny obrzęk. Czasem u noworodka dochodzą dodatkowe objawy takie jak nasilona żółtaczka, anemia bądź objawy hipotensji.
Szczegóły diagnostyki Rozpoznanie jest stawiane na podstawie obrazu klinicznego. W różnicowaniu przydatne jest określenie relacji obrzęku do granic szwów czaszkowych oraz sprawdzenie transiluminacji. Konieczne jest kontrolowanie morfologii, poziomu bilirubiny oraz układu krzepnięcia.
Postępowanie i leczenie Brak jest leczenia swoistego - postępowanie polega na obserwacji. Większość zmian cofa się samoistnie w ciągu kilku tygodni.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem zajmuje się pediatra, neonatolog

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)