POLECAMY

Uraz porodowy obwodowego układu nerwowego

Jaka jest istota choroby? Uszkodzenie okołoporodowe nerwów obwodowych jest zazwyczaj wynikiem urazu „z pociągania” - przy nadmiernym wygięciu i pociąganiu bocznym głowy dochodzi do nadszarpnięcia nerwów obwodowych (uszkodzenie splotu barkowego i nerwu przeponowego). Ponadto nerwy obwodowe mogą być uszkadzane w sposób mechaniczny przy porodach urazowych. Czynniki sprzyjające uszkodzeniu to nieprawidłowości w położeniu płodu, duża masa noworodka, trudnościami w rodzeniu się barków, a także nagłym czy ukończonym zabiegowo poród.
Jakie występują objawy? Noworodek ma trudności z poruszaniem porażonymi kończynami bądź z oddychaniem (przy porażeniu nerwu przeponowego). Kończyny ustawione są w sposób niefizjologiczny (ze względu na przewagę grupy zdrowych mięśni). Odruchy Moro i chwytania mogą być zaburzone.
Szczegóły diagnostyki Rozpoznanie jest ustalane na podstawie obrazu klinicznego oraz wykluczeniu złamań za pomocą RTG (ocena kończyny górnej, barku, odcinka szyjnego i piersiowego kręgosłupa).
Postępowanie i leczenie Brak jest specyficznego leczenia . U większości noworodków postępowanie polega na czasowym, częściowym unieruchomieniu kończyny, zapobieganiu przykurczom oraz na rehabilitacji ruchowej. Stosuje się specjalne szyny stabilizujące i ustawiające kończynę w prawidłowej pozycji.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem zajmuje się pediatra, neonatolog

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)