POLECAMY

Umiarkowane upośledzenie umysłowe

Na czym polega istota choroby?

Obniżenie poziomu funkcjonowania intelektualnego w umiarkowanym upośledzeniu porównywalne jest do sprawności dziecka w wieku 6 – 9 lat. Iloraz inteligencji mieści się w przedziale 35 – 49. Osoby z umiarkowanym upośledzeniem mają ograniczone zdolności do radzenia sobie i przystosowania się do normalnych warunków społecznych. Mogą być one częściowo niezależne w zakresie samoobsługi, mogą się uczyć i potrafią komunikować się z otoczeniem. Osoby te zdolne są do pracy pod nadzorem w zakładach pracy chronionej.

Jakie są przyczyny choroby?

Przyczynami umiarkowanego upośledzenia umysłowego mogą być: wady genetyczne, wady rozwojowe, zaburzenia endokrynologiczne i choroby układu nerwowego. Na powstanie upośledzenia mogą również wpływać: leki przyjmowane przez matkę w ciąży, alkoholizm matki, narkomania matki, konflikt serologiczny, niedożywienie u matki, urazy związane z porodem, niedotlenienie dziecka przy porodzie, niekorzystne warunki psychospołeczne dziecka.

Jakie objawy towarzyszą chorobie?

Charakterystyczna jest obniżona sprawność spostrzegania. Osoba chora spostrzega tylko konkretne cechy, natomiast nie jest w stanie odróżnić cech ważnych. Dominuje u niej uwaga mimowolna, ograniczony zakres pamięci, bardzo wolne tempo uczenia się, brak krytycyzmu, znacznie opóźniony rozwój mowy, słaba kontrola emocji i popędów. Dzieci z umiarkowanym upośledzeniem siadają dopiero około 2. roku życia. Natomiast dopiero w 3. roku życia zaczynają chodzić.

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

Diagnostyka obejmuje ocenę poziomu inteligencji (testy psychometryczne) oraz analizę funkcjonowania (wywiad zebrany od otoczenia, obserwacja, badanie fizykalne).

Jakie są metody leczenia?

Brak leczenia bezpośrednio wpływającego na poziom inteligencji. Duże znaczenie mają programy edukacyjne, rehabilitacja. Farmakoterapia stosowana np. w leczeniu wybuchów agresji. Dzieci powinny się uczyć w szkole specjalnej.

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Leczeniem zajmuje się specjalista psychiatra, psycholog, terapeuta, oligofrenopedagog.

Na czym polega profilaktyka tej choroby?

Upośledzeniu nie zawsze da się zapobiec. Bardzo duże znaczenie mają zachowania kobiety w czasie trwania ciąży. Nie powinna ona pić alkoholu, przyjmować narkotyków i zakazanych w ciąży leków.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (6)
/6 lat temu
Upośledzenie to nie choroba , pracuje z takimi ludźni i denerwuje mnie wypisywanie takichh głupot! prosze zajżeć do aktualnej definicji niepełnosprawności intelektualnej.
/6 lat temu
tego nie leczy się to jest i nie znika
/6 lat temu
wszystko
POKAŻ KOMENTARZE (3)