POLECAMY

Udar mózgu

Apoplexia

Udar mózgu powstaje na wskutek obumierania tkanki mózgowej, do której przestaje docierać krew. Ten sam proces dotyczy komórek nerwowych mózgu, do których zostaje odcięty dopływ tlenu. Podstawową przyczyna udaru mózgu jest krwotok z pękniętego naczynia krwionośnego w mózgu. Nadciśnienie krwi lub osłabienie naczyń (zwapnienia z powodu miażdżycy) sprzyja udarowi. U ludzi młodych przyczyną udaru jest wrodzone osłabienie naczyń krwionośnych, które prowadzi do powstawania tętniaków. Również przyczyną udaru mózgu jest zator lub zakrzepica. 

Rodzaje udaru mózgu:

1.udar mózgu krwotoczny:

 • krwotok śródmózgowy,
 • krwotok podpajęczynówkowy,

2.udar mózgu niedokrwienny

Objawy - Udar mózgu

 • nudności,
 • wymioty,
 • zaburzenia mowy,
 • nagły, silny ból głowy,
 • utrata przytomności,
 • drgawki,
 • zesztywnienie karku,
 • porażenie jednej połowy ciała,
 • opadanie kącika ust po stronie porażonej tzw. objaw fajki

Leczenie - Udar mózgu

Postępowanie zależy od tego czy jest to udar krwotoczny czy niedokrwienny. W przypadku udaru krwotocznego stosuje się zabiegi chirurgiczne. Natomiast w przypadku udaru niedokrwiennego - podaje się leki trombolityczne. Leki te powodują trombolizę tzn. rozpuszczanie skrzepu, który jest przyczyną udaru. W odzyskaniu sprawności ruchowej pomagają ćwiczenia rehabilitacyjne. Istotna jest cierpliwość i wytrwałość chorego - mogą one znacznie ułatwić leczenie.

Profilaktyka - Udar mózgu

Udarowi można zapobiec tylko wówczas gdy zapobiegnie się nadciśnieniu krwi oraz miażdżycy tętnic. Aby tego dokonać należy utrzymywać dietę niskocholesterolową i małosolną oraz podejmować wysiłek fizyczny. Kolejno należy unikać alkoholu i nikotyny oraz wystrzegać się stresu.

Dodatkowe informacje - Udar mózgu

Udar mózgu jest trzecią co do częstości przyczyną umieralności ludzi w Polsce. Nierzadko zdarza się, że chory po udarze ma problem z kontrolowaniem się w temacie przeklinania oraz niekulturalnych zachowań. Za ten problem odpowiada jedno ze schorzeń związane z udarem mózgu tzn. afazja. Definicja afazji brzmi:

„Afazja to spowodowane organicznym uszkodzeniem odpowiednich struktur mózgowych częściowe lub całkowite zaburzenie mechanizmów programujących czynności mowy u człowieka, który już uprzednio opanował te czynności”. Afazja. Zagadnienia teorii i terapii. M. Maruszewski

W afazji wyróżnia się dwa rodzaje zaburzeń:

 

 • osoba po udarze wszystko rozumie, ale ma trudności z wypowiadaniem słów,
 • osoba po udarze ma trudności w zrozumieniu mowy.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)