Tyfus plamisty

Jaka jest istota choroby? Dur wysypkowy jest to choroba wywoływana w Europie przez drobnoustrój Rickettsia prowazekii. Do zakażenia dochodzi na skutek ukąszenia przez zakażoną wesz. W przebiegu choroby może dojść do uszkodzenia układu nerwowego, serca, nerek. Po przechorowaniu możliwe są poźne nawroty choroby na skutek przetrwania mikrobów w organizmie. Na szczęście nawroty przebiegają już łagodniej.
Jakie występują objawy? Okres wylęgania wynosi około 8-12 dni. Po tym czasie występuje gorączka do 40 stopni C z towarzyszącymi bólami głowy i mięśni. Pojawia się krwotoczna, plamista wysypka, zaburzenia świadomości. Powstające w naczyniach zakrzepy mogą prowadzić do zgorzeli kończyn. Czasem pojawia się wtórne zapalenie płuc.
Szczegóły diagnostyki Obecnie diagnostyka opiera się na badaniu poziomu swoistych przeciwciał.
Postępowanie i leczenie W leczeniu stosuje się tetracykliny, należy kontrolować gospodarkę wodno-elektorlitową oraz leczyć ewentualne nadkażenia.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)