POLECAMY

Tiki

Na czym polega istota choroby?

Tiki to występowanie różnego rodzaju tików – niepoddających się działaniu woli, nagłych, szybkich i nierytmicznych stereotypowych ruchów lub wokalizacji. Mają one nagły początek i nie służą żadnemu celowi, mogą zostać opanowane na jakiś czas. Zazwyczaj nie występują w czasie snu. Przede wszystkim dotyczą mięśni twarzy, ramion i kończyn górnych.

Jakie są przyczyny choroby?

Trzy razy częściej tiki dotyczą mężczyzn niż kobiet. Ich występowanie częściej stwierdza się u osób z zachowaniem obsesyjno-kompulsywnym. Zauważono również, że mają one tendencję do rodzinnego występowania. Są one formą rozładowania napięcia emocjonalnego.

Za przyczynę tików w postaci zespołu Gillesa de la Tourett’a uznaje się zaburzenia biochemiczne w mózgu.

Tiki mogą również występować w chorobie Huntingtona, dystonii i chorobie Parkinsona.

Jakie objawy towarzyszą chorobie?

Objawem jest występowanie mimowolnych, szybkich, nawracających i nierytmicznych ruchów obejmujących ograniczone grupy mięśni lub produkcję wokalną. Tiki mogą się objawiać w postaci: mrugania, drgania ust, wzruszania ramion.

W zespole Tourette’a tikom towarzyszy wydawanie dźwięków. U pacjentów dochodzi do mimowolnego wypowiadania wulgaryzmów.

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

Diagnostyka obejmuje wywiad, obserwację oraz badanie neurologiczne. Lekarz musi poznać charakter ruchów, ich częstotliwość i momenty nasilenia. Niekiedy wymagana jest również konsultacja neurologiczna. Neurolog może zlecić wykonanie rezonansu magnetycznego lub EEG.

Jakie są metody leczenia?

Niekiedy tiki przechodzą samoistnie.
W innych przypadkach wymagane jest prowadzenie terapii. W leczeniu wykorzystywana jest farmakoterapia: selektywne blokery receptora dopaminergicznego, leki uspokajające psychoterapia behawioralna, terapia rodzinna, psychoedukacja. Ważna jest współpraca ze szkołą.

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Leczeniem zajmuje się specjalista psychiatra, neurolog, psycholog, psychoterapeuta.

Na czym polega profilaktyka tej choroby?

W przypadku gdy tiki są efektem stresu, można uniknąć ich wystąpienia poprzez odpoczynek i relaks.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)