Tętniaki

Jaka jest istota choroby?

Tętniak to poszerzenie tętnicy w odcinku, w którym jej ściana staje się słabsza w wyniku zmian zwyrodnieniowych, zapalnych lub urazowych. Wyróżniamy tętniaki prawdziwe, rzekome (zwykle związane z urazem lub operacją) i rozwarstwiające (dotyczą dużych i średnich tętnic - aorty i jej odgałęzień).

Jaka jest przyczyna choroby?

Najczęstszą przyczyną tętniaka jest ognisko miażdżycowe w ścianie tętnicy. Obecność tętniaka jest powiązana często z nadciśnieniem tętniczym.

Znaczący udział w powstawaniu tętniaków mają również choroby uszkadzające ścianę aorty, np. miażdżyca, zwyrodnienie torbielowate błony środkowej, zespół Marfana, zespół Ehlersa-Danlosa, choroba Chagasa.

Jakie występują objawy?

Tętniaki nieduże, niepęknięte i nierozwarstwione zwykle nie powodują objawów. Gdy dotyczą tętnicy położonej powierzchownie mogą dawać tętniące wybrzuszenia. Rozwarstwienie i pęknięcie tętniaka to stany o różnorakim obrazie klinicznym. Objawy zależą od umiejscowienia tętniaka.

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

Tętniaki nierzadko wykrywane są przypadkowo (np. tętniaki aorty brzusznej).

W celu uwidocznienia tętniaka wykonuje się badania USG, powinno odpowiedzieć na pytanie, jaka jest średnica tętniaka i jak jest usytuowany.

W przypadku trudności  w  ocenie  średnicy  tętniaka,  zaleca  się  tomografię  komputerową,  a najwięcej informacji niezbędnych do podjęcia leczenia operacyjnego daje nowoczesna odmiana tomografii, zwana spiralną tomografią komputerową.  

Jakie są metody leczenia?

W przypadku dużych tętniaków niepękniętych oraz tętniaków pękniętych i rozwarstwionych zazwyczaj niezbędna jest operacja lub zabieg przezskórny.

Zabieg operacyjny  polega  na  wycięciu   tętniaka  i wszyciu w miejsce ubytku protezy. Niektóre tętniaki mogą być leczone  przy   użyciu   stentów,   czyli   wewnątrznaczyniowych   protez, zbudowanych   z   metalowej siatki pokrytej specjalnym materiałem.

W przypadku tętniaków rozwarstwiających stosuje się również zszycie ścian tętnicy lub rozcięcie przegrody oddzielającej dwa kanały rozwarstwienia. Celem zabiegu jest poprawienie ukrwienia narządów, zaopatrywanych przez tętnice odchodzące od aorty.

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Leczy chirurg naczyniowy, kardiolog, rzadziej inni.

Na czym polega profilaktyka tej choroby?

  • Najlepszą metoda zapobiegawczą jest zdrowy styl życia. Regularne ćwiczenia, utrzymanie prawidłowej wagi ciała.
  • W profilaktyce  osób znajdujących się w grupie podniesionego ryzyka ważna jest kontrola i  leczenie nadciśnienia tętniczego.
  • Mężczyźni powyżej 60. roku życia u których w rodzinie wystąpił tętniak aorty, powinni zgłaszać się na badania okresowe-ultrasonograficzne.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)