POLECAMY

Stłuczenie mózgu

Contusio cerebri

Jest to pourazowe przerwanie ciągłości tkanki mózgowej. Stan ten stwierdza się mikroskopowo ale często też makroskopowo. Stłuczenia najczęściej występują w płatach czołowych i skroniowych. Rzadziej stłuczenie dotyczy powierzchni bocznych (u dzieci).

Zespoły kliniczne:

  • stłuczenie półkul mózgu,
  • stłuczenie pnia mózgu.

Objawy - Stłuczenie mózgu

  • utrata świadomości,
  • niedowłady,
  • zaburzenia widzenia,
  • napięcie ciemiączka u niemowląt,
  • krwawienie z ucha (pęknięta podstawa czaszki),
  • bóle głowy,
  • wymioty,
  • zaburzenia mowy.

Leczenie - Stłuczenie mózgu

Osoba, która uległa stłuczeniu mózgu musi pozostać w szpitalu. Choremu należy zabezpieczyć drożność  drzewa oskrzelowego, a w razie potrzeby zastosować oddech wspomagany. Ważna jest stałość bilansu wodno-elektrolitowego i energetycznego. Chory przyjmuje leki, które mają zapobiec obrzękowi mózgu oraz drgawkom i leki uspokajające. Równocześnie podaje się antybiotyki, aby zapobiec wtórnym zakażeniom. Powikłaniem stłuczenia mózgu może być krwotok w miejscu stłuczenia. Późne krwiaki śródczaszkowe pojawiają się 5-10, nawet 30 dni po urazie głowy. Leczenie chirurgiczne stosuje się wówczas gdy średnica krwiaka przekracza 5 cm przekracza 5cm w przestrzeni nadnamiotowej oraz 3cm w przestrzeni podnamiotowej.

Profilaktyka - Stłuczenie mózgu

Unikanie urazów głowy-zwłaszcza u dzieci.

Dodatkowe informacje - Stłuczenie mózgu

Rokowanie jest lepsze w przypadku stłuczenia półkul, ale w ciężkich uszkodzeniach może dojść do encefalopatii, padaczki lub otępienia. W przypadku stłuczenia pnia mózgu śmiertelność sięga aż 90%.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)