POLECAMY

Stan płodu i noworodka związany z zaburzniami zaopatrzenia w krew

Jaka jest istota choroby? Łożysko i pępowina stanowią kluczową rolę w procesie odżywiania i dostarcza tlenu miedzy matką i noworodkiem. Wszelkie patologie w obrębie tych struktur powodują różnego stopnia niedotlenienie dziecka stwarzając stan zagrożenia życia. Patologie błon płodowych mogą powodować deformacje kończyn, chodzi tu o mało znany zespół taśm owodni. Wystąpienie zakażenia błon płodowych stanowi również ważny składnik dobrostanu płodu i noworodka.
Jakie występują objawy? W czasie ciąży objawami ze strony płodu może być patologiczny zapis kardiotokograficzny, wskazujący na niedotlenienie płodu lub zaburzenia w przepływie maciczno łożyskowym. Po porodzie dziecko może przejawiać objawy niedotlenienia wewnątrzmacicznego. Charakterystyczna jest niska punktacja w skali Apgar, dziecko jest blade, wiotkie, niechętnie ssie.
Szczegóły diagnostyki W czasie ciąży podstawą jest badanie USG stwierdzające patologie oraz zapisy KTG. Po porodzie diagnostyka obejmuje badanie przedmiotowe, badanie równowagi kwasowo-zasadowej, ultrasonografia przezciemiączkowa pozwalająca stwierdzić ewentualne niedotlenienie, badania bakteriologiczne w kierunku zakażenia wewnątrzmacicznego.
Postępowanie i leczenie Ważne jest wczesne wykrycie zaburzeń i szybkie podjęcie leczenia ,które obejmuje zwalczanie toczącego się zakażenia, obserwacja neurologiczna i w razie konieczności rehabilitacja.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem zajmuje się pediatra, neonatolog

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)