Stan płodu i noworodka spowodowany innymi powikłaniami czynności porodowej i porodu

Jaka jest istota choroby? Do powikłań czynności porodowej i porodu zaliczamy wszystkie patologie położeń i ułożeń płodu w jamie macicy, w tym poród pośladkowy, ułożenia odgięciowe; ręczne wydobycie płodu, niewspółmierność porodową, poród nagły, nieprawidłowa czynność skurczowa macicy oraz zabiegowe ukończenie porodu( poród kleszczowy, vacuum, ciecie cesarskie).
Jakie występują objawy? Do głównych objawów manifestujących się po porodzie należą: objawy niedotlenienia mózgu, wylewy śródmózgowe, urazy główki, porażenie splotu barkowego, niska punktacja w skali Apgar, zaburzenia adaptacji, problemy z oddychaniem.
Szczegóły diagnostyki Podstawą jest badanie przedmiotowe pozwalające wykryć wszelkie nieprawidłowości. Pomocne jest badanie równowagi kwasowo zasadowej pozwalające wykryć niedotlenienie okołoporodowe oraz badanie obrazowe takie jak USG.
Postępowanie i leczenie Należy zapewnić dziecku jak najlepsze warunki do adaptacji pourodzeniowej. W momencie zaburzeń oddechu należy zastosować wspomaganie oddechu. Porażenie splotu barkowego leczymy objawowo. Należy pamiętać o wczesnym rozpoczęciu rehabilitacji i stymulacji rozwojowej.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem zajmuje się pediatra, neonatolog

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)