Stan astmatyczny

Na czym polega istota choroby?

Stan astmatyczny to ciężkie zaostrzenie astmy oskrzelowej lub przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), które stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia chorego. Duszności nie ustępują po zastosowaniu leków rozkurczowych, dlatego konieczna jest hospitalizacja.

Jakie są przyczyny choroby?

Stan astmatyczny może wystąpić u każdego chorego na astmę (lub POChP), jednak nie jest to regułą. Może go wywołać każdy czynnik zaostrzający klasyczne objawy astmy:

 • kontakt z alergenem;
 • palenie papierosów;
 • infekcja układu oddechowego;
 • silne emocje;
 • intensywne środki zapachowe (perfumy, odświeżacze powietrza).

Jakie objawy towarzyszą chorobie?

 • silne duszności utrudniające mówienie;
 • przyspieszenie pracy serca (powyżej 120 uderzeń/min);
 • nadmierne obniżenie skurczowego ciśnienia tętniczego podczas wdechu;
 • przyspieszenie oddechu(powyżej 25 oddechów na minutę);
 • wyciszenie szmerów oddechowych;
 • niewydolność oddechowa;
 • zasinienie skóry;
 • zwolnienie pracy serca;
 • zaburzenia świadomości.

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

Stan astmatyczny rozpoznaje się na podstawie wywiadu i badania przedmiotowego oraz gdy podanie steroidu dożylnie nie przynosi poprawy.

Jakie są metody leczenia?

Stan astmatyczny zagraża zdrowiu i życiu chorego, dlatego wymaga hospitalizacji. Rozwijająca się niewydolność oddechowa może stanowić konieczność intubacji pacjenta.

W pierwszej kolejności podawane są tlen oraz leki znoszące obturację oskrzeli. Należą do nich beta2-mimetyki wziewne: fenoterol i salbutamol. Następnie stosowane są glikokortykosteroidy, których działanie polega na zapobieganiu pogłębiania się duszności i kolejnym ostrym napadom choroby.

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

W przypadku wystąpienia stanu astmatycznego należy niezwłocznie wezwać pogotowie lub przewieźć chorego do szpitala.

Na czym polega profilaktyka tej choroby?

W zapobieganiu stanom astmatycznym najważniejsze jest odpowiednie leczenie chorób podstawowych – astmy lub POChP.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)