Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych

Na czym polega istota choroby?

Zaburzenia związane z upośledzeniem normalnych wzorców nabywania umiejętności szkolnych, począwszy od wczesnych stadiów rozwoju. Nie stanowią następstwa urazów i chorób mózgu, zaburzeń wzroku lub słuchu, ani braku warunków do nauki. Do grupy tej zaliczane są specyficzne zaburzenia czytania, analizy dźwiękowo - literowej, umiejętności arytmetycznych oraz zaburzenia mieszane.

Jakie są przyczyny choroby?

Etiologia tej grupy zaburzeń nie jest znana. Prawdopodobnie znaczenie mają czynniki biologiczne, związane z dojrzewaniem ośrodkowego układu nerwowego  oraz czynniki psychologiczne i rodzinne, które mogą wzmacniać i utrwalać istniejące zaburzenia.

Jakie objawy towarzyszą chorobie?

Objawy zależą od zaburzenia. Wolne tempo czytania, zniekształcanie wyrazów, opuszczanie wyrazów w tekście lub ich przestawianie. Charakterystyczne błędy przy pisaniu (np. agramatyzmy). Nierozpoznawanie symboli liczbowych. Symptomem niepokojącym może być także nadmierna ruchliwość i trudności ze skupieniem uwagi, trudności w rozróżnianiu strony prawej od lewej,

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

Diagnostyka obejmuje womiar poziomu II, badanie wzroku, słuchu, badanie neurologiczne oraz wywiad.

Jakie są metody leczenia?

W leczeniu znaczenie mają reedukacja, psychoterapia indywidualna (gdy występują trudności psychologiczne jak niska samoocena) i rodzinna oraz oddziaływania związane z systemem szkolnym, ćwiczenia logopedyczne, a także wzmocnienie u dziecka poczucia własnej wartości.

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Leczeniem i diagnozą zajmuje się lekarz, psycholog, pedagog, logopeda.

Na czym polega profilaktyka tej choroby?

Profilaktyka polega na wczesnym wykryciu zaburzeń, ponieważ wcześnie rozpoczęta terapia daje duże możliwości wyleczenia

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)