POLECAMY

Specyficzne zaburzenia osobowości

Jaka jest istota choroby? Głęboko zakorzenione i utrwalone wzorce zachowań. Przejawiają się mało elastycznymi reakcjami na różnego rodzaju zdarzenia o wymiarze indywidualnym i społecznym. Obejmują wiele aspektów funkcjonowania psychologicznego, zwykle współwystępują z trudnościami w zakresie sprawności zawodowej i społecznej.
Jakie występują objawy? Objawem są długotrwałe, wyraźnie dysharmonijne postawy i zachowania. Wzorzec nieprawidłowych zachowań jest całościowy i niedostosowany. Objawy specyficzne charakterystyczne są dla każdego z zaburzeń. Zaburzenia wywołują złe samopoczucie, które może pojawić się dopiero w późniejszym okresie.
Szczegóły diagnostyki Proces diagnostyczny obejmuje wywiad z pacjentem, jego otoczeniem, ocenę psychiatryczną i psychologiczną. Wykluczenie podłoża organicznego.
Postępowanie i leczenie W leczeniu wykorzystywana jest psychoterapia: behawioralna, poznawcza, psychodynamiczna oraz farmakoterapia, która może być ukierunkowana na obniżenie agresji, poprawę nastroju, leczenie zaburzeń snu.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem zajmuje się specjalista psychiatra, psycholog, psychoterapeuta.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)