Schizofrenia

Jaka jest istota choroby? W jej przebiegu dochodzi do charakterystycznych zaburzeń myślenia (urojenia) i spostrzegania (omamy). Afekt jest niedostosowany i spłycony. Świadomość oraz sprawność intelektu są zwykle zachowane. Początek może być ostry, z wyraźną zmianą zachowania lub skryty – ze stopniowym rozwojem objawów.
Jakie występują objawy? Wśród objawów znajdują się echo myśli, nasyłanie, zabieranie i rozgłaśnianie myśli. Urojenia oddziaływania wpływu, owładnięcia. Głosy omamowe komentujące, utrwalone urojenia innego rodzaju (np. tożsamości religijnej). Zaburzenia toku myślenia (rozkojarzenie, neologizmy). Zachowania katatoniczne lub objawy negatywne w postaci apatii, zubożenia wypowiedzi.
Szczegóły diagnostyki Proces diagnostyczny obejmuje wywiad psychiatryczny i obserwację. Wymaga wykluczenia chorób mózgu, stanów zatruć spowodowanych zażywaniem substancji psychoaktywnych lub ich odstawienia oraz schorzeń somatycznych i innych zaburzeń psychicznych.
Postępowanie i leczenie W leczeniu stosowane są metody biologiczne (farmakoterapia (leki przeciwpsychotyczne), w zespołach katatonicznych i odpornych na farmakoterapię – leczenie elektrowstrząsami) i psychologiczne (psychoterapia, terapia społeczna).
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem zajmuje się specjalista psychiatra.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)