POLECAMY

Różyca

Na czym polega istota choroby?

Różyca jest to zakaźna choroba wywoływana przez pałeczkę włoskowca różycy(Erysipelothrix rhusiopathiae). Wyróżnia się trzy postacie choroby: posocznicowa, pokrzywkowa i przewlekła.

Jakie są przyczyny choroby?

Zakażenie najczęściej ma miejsce po bezpośrednim kontakcie ze zwierzęciem lub produktem pochodzenia zwierzęcego. Patogen przedostaje się do organizmu ludzi przez uszkodzoną skórę lub przewód pokarmowy. Choroba zazwyczaj występuje u osób mających zawodowy kontakt ze zwierzętami.

Jakie objawy towarzyszą chorobie?

Po wniknięciu zarazka przez skórę pojawia się ból i swędzenie w miejscu zranienia. Pojawia się sinoczerwona zmiana, która powiększa się coraz bardziej na obwód. Czasem pojawiają się bóle okolicznych stawów. Zazwyczaj zmiany cofają się samoistnie po 3 tygodniach, mogą jednak nawracać. Postacie: jelitowa i posocznicowa mają cięższy przebieg.

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

W diagnostyce główną rolę pełni rozpoznanie kliniczne. Można także pobrać materiał do biopsji.

Jakie są metody leczenia?

W leczeniu stosuje się głównie penicyliny. Dawki i droga podania zależą od postaci choroby. Rokowanie jest niepewne w postaci posocznicowej.

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Pomocy należy szukać u dermatologa, specjalisty chorób zakaźnych.

Na czym polega profilaktyka tej choroby?

Działania profilaktyczne obejmują unikanie kontaktu skaleczonej skóry z zakażonym zwierzęciem, mycie rąk po styczności ze zwierzętami oraz spożywanie mięsa tylko ze sprawdzonego źródła.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)