POLECAMY

Rozszczep wargi i podniebienia

Jaka jest istota choroby? Rozszczep wargi i podniebienia polega na ubytku w tkankach kształtujących wargę i podniebienie. Rozszczepy wargi i podniebienia powstają na różnych etapach rozwoju embrionalnego ale często współwystępują ze sobą. Wada ta może wystąpić izolowana lub jako część zespołów wad wrodzonych. Występuje obu- lub jednostronnie (częściej lokalizuje się po stronie lewej) i częściej obserwowana jest u chłopców. Przypuszcza się, że do jej powstania przyczyniają się czynniki genetyczne (dziedziczenie wielogenowe) ale konieczne też jest zadziałanie czynnika środowiskowego. Uznane czynniki środowiskowe to między innymi: nikotynizm matki, krwawienie wewnątrzmaciczne, niedobór kwasu foliowego, przyjmowanie przez kobietę w ciąży kwasu acetylosalicylowego, grypa, gorączka, różyczka, promieniowanie jonizujące.
Jakie występują objawy? Obecność rozszczepu powoduje problemy z karmieniem, kształtowaniem się mowy, choroby ucha i zaburzenia rozwoju społecznego.
Szczegóły diagnostyki Rozpoznanie stawia się wykonując badanie przedmiotowe noworodka
Postępowanie i leczenie Leczenie chirurgiczne powinno zostać podjęte około 10 tyg. i jest wieloetapowe.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem zajmuje się pediatra we współpracy z chirurgiem twarzowo-szczękowym.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)