Rozszczep wargi


Na czym polega istota choroby?

Istotą tej wady jest szczelina w tkankach formujących wargę. Wada ta powstaje we wczesnym etapie embriogenezy (4-6 tydzień). Może być ona izolowana lub stanowić część zespołów wad wrodzonych. Występuje obu- lub jednostronnie (częściej lokalizuje się po stronie lewej). Przypuszcza się, że do jej powstania przyczyniają się czynniki genetyczne (dziedziczenie wielogenowe), ale konieczne też jest zadziałanie czynnika środowiskowego. Rodzajem rozszczepu wargi jest mikrorozszczep, w którym ubytek tkanki dotyczy tylko śluzówki warg.

Jakie są przyczyny choroby?

Uznane czynniki środowiskowe to między innymi: nikotynizm matki, krwawienie wewnątrzmaciczne, niedobór kwasu foliowego, przyjmowanie przez kobietę w ciąży kwasu acetylosalicylowego, grypa, gorączka, różyczka, promieniowanie jonizujące.

Jakie objawy towarzyszą chorobie?

Rozszczep dotyczy najczęściej wargi górnej. Obecność rozszczepu powoduje problemy z karmieniem, kształtowaniem się mowy, choroby ucha i zaburzenia rozwoju społecznego.

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

Przeprowadza się badanie przedmiotowe noworodka.

Jakie są metody leczenia?

Zabieg chirurgiczny powinien być przeprowadzony około 2-3 miesiąca życia. Preferowany okres to około 10. tygodnia życia dziecka.

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Leczeniem zajmuje się pediatra we współpracy z chirurgiem twarzowo-szczękowym.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)