Rozszczep podniebienia


Na czym polega istota choroby?

Wada ta powstaje we wczesnym etapie embriogenezy (10-12 tydz.) i może występować obu- lub jednostronnie (częściej lokalizuje się po stronie lewej). Częściej obserwowana jest u dziewczynek. Przypuszcza się, że do jej powstania przyczyniają się czynniki genetyczne (dziedziczenie wielogenowe), ale konieczne też jest zadziałanie czynnika środowiskowego.
W zespole Pierre-Robin cofnięciu żuchwy, zapadaniu się języka towarzyszy rozszczep podniebienia.

Jakie są przyczyny choroby?

Uznane czynniki środowiskowe to między innymi: nikotynizm matki, krwawienie wewnątrzmaciczne, niedobór kwasu foliowego, przyjmowanie przez kobietę w ciąży kwasu acetylosalicylowego, grypa, gorączka, różyczka, promieniowanie jonizujące.

Jakie objawy towarzyszą chorobie?

Obecność rozszczepu powoduje problemy z karmieniem, kształtowaniem się mowy, choroby ucha i zaburzenia rozwoju społecznego.

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

Diagnostyka dotyczy badania przedmiotowego noworodka.

Jakie są metody leczenia?

Zabieg chirurgiczny powinien zostać przeprowadzony pomiędzy 6 a 12 miesiącem życia. Często wraz ze wzrostem dziecka potrzebne są kolejne zabiegi.

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Leczeniem zajmuje się pediatra we współpracy z chirurgiem dziecięcym.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)