POLECAMY

Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe, DIC

Na czym polega istota choroby?

DIC jest postacią osoczowej skazy krwotocznej, występującą wtórnie do wielu różnych chorób. Schorzenie polega na uogólnionej aktywacji procesów krzepnięcia krwi i związanych z tym powikłaniach. Zwykle jest inicjowane zwiększona produkcją trombiny w organizmie.

Jakie są przyczyny choroby?

Zespół DIC może rozwinąć się w przebiegu sepsy, procesów zapalnych, urazów wielonarządowych, nowotworów złośliwych, powikłań położniczych (przedwczesne oddzielenie łożyska, zator płynem owodniowym), malformacji naczyniowych (duże tętniaki aorty, olbrzymie naczyniaki), reakcji poprzetoczeniowych lub na skutek przeszczepionego narządu, ukąszenia przez jadowite węże.

Jakie objawy towarzyszą chorobie?

Ostre DIC ma gwałtowny przebieg z silnymi krwawieniami (z ran, miejsc po wkłuciach, błon śluzowych, dróg rodnych), niewydolnością nerek i wątroby spowodowaną ich niedokrwieniem. Ponadto często dochodzi do rozwoju wstrząsu. W drobnych naczyniach tworzą się skrzepy krwi, które uniemożliwiają dopływ płynnej krwi do narządu i tym samym powodują ostre niedokrwienie lub martwicę tego organu.

Przewlekła postać choroby zazwyczaj jest łagodna i objawia się nawracającymi krwawieniami z nosa i innymi cechami skazy krwotocznej.

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

Diagnostyka zespołu DIC opiera się głownie na obserwacji klinicznej i badaniach laboratoryjnych. W surowicy krwi oznacza się poziom FDP, stężenie fibrynogenu, czas protrombinowy i liczbę trombocytów. W badaniach krwi obserwuje się wszystkie cechy zaburzeń krzepnięcia. Ponadto nieprawidłowe mogą być parametry nerkowe i wątrobowe. Diagnostyka laboratoryjna zespołu DIC jest trudna, gdyż większość badań nie posiada odpowiedniej czułości i swoistości.

Jakie są metody leczenia?

Najważniejsze jest leczenie choroby podstawowej. W razie potrzeby stosuje się przetoczenia preparatów krwiopochodnych. W niektórych przypadkach podaje się heparynę, inhibitory fibrynolizy, antytrombinę oraz aktywowane białko C. Ostry przebieg choroby stanowi bezpośrednie zagrożenie życia. Rokowanie jest zależne od choroby podstawowej.

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Leczeniem DIC zajmują się różni specjaliści, w zależności od przyczyny choroby. Ostra postać choroby jest leczona wyłącznie w warunkach szpitalnych.

Na czym polega profilaktyka tej choroby?

Profilaktyka choroby polega na zastosowaniu leczenia przeciwkrzepliwego. Oprócz tego ważne jest monitorowanie parametrów związanych ze stabilnym przepływem krwi: prawidłowe ciśnienie, sprawne mikrokrążenie i natlenowanie tkanek.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/5 lat temu
moj przyjacjel lezy na oiom-ie po martwiczo-krwotocznym ozt doszlo do niewydolnosci wielonarzadowej wlacznie z ards. teraz lekarze podejrzewaja dic.