Rozsiane wykrzepianie śródnaczyniowe u płodu i noworodka

Jaka jest istota choroby? W DIC dochodzi do uogólnionej aktywacji procesu krzepnięcia z aktywacją lub zahamowaniem fibrynolizy. W drobnych naczyniach tworzą się zakrzepy będące przyczyną niedokrwiennego uszkodzenia narządów. Dodatkowo dochodzi do zużycia płytek krwi, fibrynogenu oraz czynników krzepnięcia, co manifestuje się skazą krwotoczną „ze zużycia”.
Jakie występują objawy? U dziecka gwałtownie pojawiają się krwawienia z błon śluzowych, nosa, miejsc wkłuć naczyniowych. Na skórze mogą pojawić się masywne wybroczyny. W wyniku niedokrwienia narządów może dojść do niewydolności nerek, wątroby czy zaburzeń wymiany gazowej w płucach. U części chorych (ok. 15%) DIC objawia się wstrząsem.
Szczegóły diagnostyki W badaniach laboratoryjnych stwierdza się początkowo aktywację fibrynolizy (wzrost D-dimerów oraz FDP), a następnie wydłużenie czasów krzepnięcia protrombinowego i kaolinow-kefalinowego ze spadkiem liczby płytek
Postępowanie i leczenie Polega na leczeniu choroby podstawowej oraz objawowym skazy krwotocznej. W tym celu stosuje się przeciwzakrzepowo heparynę dronocząsteczkową, a w celu uzupełnienia czynników krzepnięcia świeżo mrożone osocze.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Neonatolog, Anestezjolog, Pediatra

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)