POLECAMY

Rozerwanie struktur śródczaszkowych i krwotok spowodowany urazem porodowym

Jaka jest istota choroby? Do urazów dochodzi najczęściej w porodach powikłanych (poród pośladkowy, makrosomia, dysproporcja między wielkością głowy noworodka a drogami rodnymi, poród wczesny lub nagły). Uraz porodowy może powodować krwotok (krwiak) podtwardówkowy , krwawienie do mózgu, krwotok dokomorowy, krwotok podpajęczynówkowy, rozdarcie namiotu móżdżku.
Jakie występują objawy? Dolegliwości są zależne od stopnia nasilenia krwawienia i wieku płodowego. Mogą wystąpić zaburzenia oddychania, zaburzenia krążenia, zaburzenia czuwania, krzyk mózgowy, hipotonia mięśniowa lub wzmożone napięcie oraz inne zaburzenia neurologiczne.
Szczegóły diagnostyki Wykorzystywane są badania obrazowe – ultrasonografia przezciemiączkowa, rezonans magnetyczny oraz tomografia komputerowa (w celu oceny ewentualnych złamań kości czaszki). Czasem konieczne jest badanie płynu mózgowo-rdzeniowego.
Postępowanie i leczenie Brak jest leczenia przyczynowego, postępowanie polega na monitorowaniu parametrów życiowych i wyrównywaniu zaburzeń ogólnoustrojowych. Niekiedy konieczna jest interwencja neurochirurgiczna
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem zajmuje się pediatra, neonatolog, neurochirurg dziecięcy

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)