Ropniak opłucnej

Jaka jest istota choroby?

Ropniak opłucnej to nagromadzenie w jamie opłucnej wysięku ropnego, w którym przeważają rozpadające się leukocyty wielojądrzaste.

Jakie są przyczyny choroby?

Ropniak opłucnej pojawia się najczęściej jako powikłanie towarzyszące przebytym chorobom, na przykład gruźlicy, zapaleniu płuc czy odmie opłucnej. Może być powikłaniem ropni, torakotomii lub urazów klatki piersiowej.

Jakie objawy towarzyszą chorobie?

Chorobie towarzyszy wysoka gorączka, duszności, a także  niewydolność oddechowa. U chorego pojawiają się poty nocne, bóle w klatce piersiowej, spadek wagi.

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

Diagnostyka choroby polega na wykonaniu punkcji opłucnej, oraz  badaniu radiologicznym. Stosuje się również do badania bakteriologiczne i cytologiczne.

Jakie są metody leczenia?

W leczeniu ropniaka opłucnej stosuje się odessanie ropy, drenaż opłucnej, oraz antybiotykoterapię. Cięższe przypadki schorzenia wymagają leczenia operacyjnego.

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Leczeniem ropniaka opłucnej  zajmuje się internista, a w cięższych stadiach choroby także chirurg.

Na czym polega profilaktyka tej choroby?

Ropniak płucny pojawia się w następstwie innych chorób płucnych, stąd bardzo ważne jest ich dokładne wyleczenie, między innymi po przez doprowadzenie do końca antybiotykoterapii .

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)