Reakcje i zatrucia wywołane przez leki stosowane u płodu i noworodka

Jaka jest istota choroby? Do zatrucia może dojść z powodu zbyt dużej dawki leku (leki o niskim indeksie terapeutycznym), niedojrzałości i odrębności metabolicznych organizmu noworodka czy predyspozycji genetycznej. Zespół szarego dziecka to poważne powikłanie stosowania chloramfenikolu po urodzeniu w profilaktyce zakażeń (szczególnie narażone są wcześniaki.) Występowanie zespołu związane jest z niedojrzałością metaboliczną noworodka (powstają toksyczne metabolity i upośledzone jest sprzęganie z kwasem glukoronowym)
Jakie występują objawy? Zależnie od substancji powodującej zatrucie objawy są różne – mogą występować łagodne dolegliwości, zmiany skórne jak i zaburzenia oddychania, zaburzenia krążenia, zaburzenia termoregulacji oraz zaburzenia neurologiczne. W zespole szarego dziecka występuje sinica, wymioty, rozdęcie brzucha zaburzenia oddychania, wiotkość oraz niewydolność krążenia. DIAGNOSTKA Rozpoznanie jest stawiane na podstawie obrazu klinicznego oraz oznaczeń laboratoryjnych – pośrednio funkcji wątroby i nerek oraz badań toksykologicznych.
Postępowanie i leczenie W zależności od leku wywołującego zatrucie stosuje się leczenie objawowe, specyficzne antidotum (jeżeli istnieje), substancje poprawiające wydalanie lub toksyny są usuwane przy pomocy hemodializy.
Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Leczeniem zajmuje się pediatra, neonatolog

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)