POLECAMY

Rak krtaniowej części gardła

Na czym polega istota choroby?

Najczęstszym typem tego nowotworu jest rak płaskonabłonkowy. Największą zachorowalność obserwuje się w północnej Europie. Przebieg choroby jest zwykle agresywny. Charakteryzuje się głębokim miejscowym naciekiem. Daje wczesne przerzuty do węzłów chłonnych i stosunkowo często powoduje przerzuty odległe.

Jakie są przyczyny choroby?

Czynnikami predysponującymi do wystąpienia choroby są palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, ekspozycja na dymy, pyły oraz azbest, nadużywanie głosu oraz przewlekłe zapalenia.

Jakie objawy towarzyszą chorobie?

Choroba objawia się powiększonymi węzłami chłonnymi, chrypką, zaburzeniami połykania, dusznością, kaszlem oraz zachłystywaniem się. Dodatkowo pojawia się ból, który często promieniuje do ucha.

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

Diagnostyka opiera się na badaniu laryngoskopii bezpośredniej i pośredniej oraz na ocenie histopatologicznej pobranego poprzez biopsję wycinka zmiany. Dodatkowo lekarz może zlecić wykonanie tomografii komputerowej oraz Rtg klatki piersiowej.

Jakie są metody leczenia?

leczenie zależy od stopnia zaawansowania. Dominuje radioterapia oraz laserowe usuwanie guza. Czasem konieczny jest zabieg operacyjny o szerszym zasięgu, niekiedy razem z krtanią. Zabiegi te uzupełnia się naświetlaniem lub jednoczesną radiochemioterapią.

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Leczeniem raka krtaniowej części gardła zajmują się specjaliści laryngologii.

Na czym polega profilaktyka tej choroby?

Profilaktyka choroby polega na unikaniu palenia tytoniu, nadmiernego spożywania alkoholu, ekspozycji na pyły, dymy, azbest oraz leczeniu wszystkich stanów zapalnych w obrębie tego narządu.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)