Rak jajnika

Na czym polega istota choroby?

Nowotwory jajnika to heterogenna grupa. Mogą się one wywodzić zarówno z nabłonka pokrywającego jajnik, ze sznurów płciowych, zrębu jajnika lub z komórek płciowych. Największe ryzyko zachorowania mają kobiety które nie rodziły, choć rak jajnika może występować u kobiet w każdym wieku. Rak jajnika rozsiewa się w otrzewnej przez jej ciągłość, aż do okolicy podprzeponowej. Szerzy się również droga naczyń chłonnych, dając przerzuty do odległych węzłów chłonnych.

Jakie są przyczyny choroby?

Etiologia raka jajnika nie jest znana. Obserwuje się częstsze jego występowanie w rejonach wysoko uprzemysłowionych. Dotyczy on zwykle kobiet między 40. a 70. r. ż. Część przypadków obserwuje się w rodzinie, w zespole wrodzonego raka jajnika lub zespole raka piersi i raka jajnika (mutacja BRCA1) oraz w zespole Lyncha. Niższe ryzyko zachorowania stwierdza się natomiast u kobiet, które rodziły i stosowały hormonalną antykoncepcję.

Jakie objawy towarzyszą chorobie?

Objawy są niespecyficzne i pojawiają się, kiedy guz osiągnął już duże rozmiary. Często pierwsze symptomy to zaburzenia oddawania moczu, wzdęcia, zaparcia, uczucie pełności w brzuchu oraz powiększenie obwodu brzucha związane z dużym rozmiarem guza lub z wodobrzuszem.

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

W diagnostyce nowotworu jajnika, oprócz dokładnego badania ginekologicznego, znajduje zastosowanie ultrasonografia przezbrzuszną lub przezpochwowa, tomografia komputerowa, punkcja jamy otrzewnowej oraz ocena markerów nowotworowych (Ca 125 w rakach jajnika; AFP, CEA, HCG – w guzach zarodkowych). Biorąc pod uwagę trudności diagnostyczne oraz fakt, że rak jajnika jest co czwartym guzem wykrywanym w tym narządzie, należy podejrzewać raka jajnika we wszystkich klinicznie stwierdzanych przypadkach guzów przydatków, szczególnie u kobiet po menopauzie. Ryzyko podejrzenia, że znaleziony guz jest nowotworem złośliwym wzrasta w następujących sytuacjach:

  • gdy średnica guza jest duża,
  • gdy guz jest wielokomorowy, z ogniskami litymi,
  • gdy guzy występują obustronnie,
  • gdy przy zdiagnozowanym guzie stwierdza się wodobrzusze.

Jakie są metody leczenia?

Podstawą leczenia jest zabieg chirurgiczny. Jego zakres zależy od stopnia zaawansowania nowotworu. Ok.70-80% chorych rozpoczyna leczenie w III lub IV stopniu zaawansowania klinicznego (kiedy stwierdza się już obecność przerzutów odległych). Jako uzupełnienie leczenia stosowana jest radioterapia, czasem chemioterapia.

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Leczeniem nowotworów jajnika zajmują się specjaliści ginekologii onkologicznej lub onkolodzy.

Na czym polega profilaktyka tej choroby?

Nie ma skutecznej profilaktyki, ponieważ nie znamy etiologii choroby. Czujne powinny być osoby, u których w rodzinie występowały przypadki raka jajnika.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)