POLECAMY

Pylice płuc

Na czym polega istota choroby?

Pylice płuc należą do chorób śródmiąższowych płuc, w których dochodzi do zmniejszenia zdolności dyfuzyjnej płuc (zdolność wymiany gazowej w pęcherzykach płucnych) w mechanizmie restrykcyjnym (usztywnienie dróg oddechowych, zniszczenie pęcherzyków płucnych). Jest to choroba prowadząca do zwłóknienia tkanki płucnej. Wywołuje ją wdychanie pyłów o właściwościach zwłókniających.

Jakie są przyczyny choroby?

Pylice należą najczęściej do chorób zawodowych. Na pylicę krzemową narażeni są szczególnie pracownicy przemysłu hutniczego i budujący tunele i szyby. Pylica węglowa występuje u pracowników kopalń, natomiast na pylicę azbestową chorują pracownicy przemysłu budowniczego mający kontakt z azbestem. Pyły dostające się do płuc niszczą barierę pęcherzykową, zostają pochłaniane przez makrofagi i aktywują lokalną odpowiedź odpornościową z włóknieniem i destrukcją ścian pęcherzyków.

Jakie objawy towarzyszą chorobie?

Pylica należy do chorób podstępnych, które przez wiele lat a nawet dekad może przebiegać bezobjawowo. Później pojawiają się pierwsze objawy: duszność i kaszel, z upływem czasu narastają i rozwija się niewydolność oddechowa. Zmiany są nieodwracalne i mają tendencję do samoistnego rozwoju.

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

Rozpoznanie pylic płuc opiera się na dokładnym zebraniu wywiadu z pacjentem, badaniu przedmiotowym oraz ocenie RTG klatki piersiowej. Wśród badań dodatkowych wymienić można tomografię komputerową wysokiej rozdzielczości, badania czynnościowe płuc oraz badanie plwociny.

Jakie są metody leczenia?

Pylice płuc leczy się wyłącznie objawowo, podając leki ułatwiające oddychanie i zapobiegając zakażeniom układu oddechowego. W rzadkich sytuacjach stosuje się leczenie operacyjne, ponieważ w przypadku pylicy azbestowej może dojść do rozwoju nowotworu płuca.

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Leczeniem pylic płuc zajmuje się internista, lekarz rodzinny i pulmonolog.

Na czym polega profilaktyka tej choroby?

Jedyną profilaktyką pylic płuc jest unikanie toksycznych pyłów. U osób zawodowo narażonych na pyły wykonuje się kontrolne zdjęcia RTG klatki piersiowej raz na rok. Jeżeli w płucach pojawią się pierwsze zmiany wskazujące na włóknienie należy rozważyć zmianę pracy, ponieważ włóknienie jest postępujące i nieodwracalne.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)