POLECAMY

Pylica azbestowa

Na czym polega istota choroby?

Pylica azbestowa powoduje rozlane włóknienie śródmiąszowe tkanki płucnej wywołane wdychaniem pyłu azbestowego. Choroba rozwija się dopiero po 10 latach od kontaktu pyłem azbestowym. Zmiany chorobowe są nieodwracalne.

Jakie są przyczyny choroby?

Na pylicę azbestową narażone były w przeszłości osoby pracujące przy produkcji produktów azbestowych, obecnie grupę ryzyka stanowią pracownicy budów usuwający wyroby z azbestu. Włókna azbestu przenikają do pęcherzyków płucnych, a część do opłucnej. Reakcja organizmu na włókna jest stan zapalny, który prowadzi do włóknienia.

Jakie objawy towarzyszą chorobie?

Chorobie towarzyszą duszności, narastające wraz z postępem choroby.

Jakie badania należy wykonać, aby zdiagnozować chorobę?

Choroba diagnozowana jest na podstawie  badania RTG klatki piersiowej, oraz wywiadu z pacjentem. Dodatkowo badaniu podlega plwocina osoby chorej.

Jakie są metody leczenia?

Pylica azbestowa może być leczona jedynie objawowo. Nie jest możliwe wyleczenie przyczyn choroby.

Do jakiego specjalisty należy się zgłosić?

Leczeniem zajmuje się lekarz internista, pulmonolog.

Na czym polega profilaktyka tej choroby?

Profilaktyka ogranicza się do unikania kontaktu z produktami zawierającymi azbest, a jeśli to nie możliwe, na stosowaniu masek ochronnych na twarz, aby zapobiec dostawaniu się włókien azbestu do układu oddechowego.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)