Przerzuty nowotworowe

Jaka jest istota choroby? Przerzuty do mózgu są najczęstszymi guzami nowotworowymi o tej lokalizacji u osób dorosłych.
Szczegóły diagnostyki Każdy chory na nowotwór u którego pojawią się niewystepujące dotąd objawy neurologiczne powinien mieć wykonane badania obrazowe głowy w celu wykluczenia przerzutów.
Postępowanie i leczenie W leczene nowotworów wtórnych mózgu stosuje się kortykosteroidy zmniejszające ciśnienie wewnątrzczaszkowe oraz zależnie od sytuacji także leczenie chirurgiczne, radioterapię, lub chemioterapię. Kości to z koleji bardzo częste miejsce przerzutów raka prostaty. Z racji specyficznego umiejscowienia bardzo często pierwsze ogniska przerzutu nowotworu występują w okolicy lędźwiowej kręgosłupa. Przerzuty do kości mogą wywodzić się także z raka płuc, piersi, jelita grubego, mózgu i wielu innych

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)