Przedwczesne odejście wód płodowych

Jaka jest istota choroby? Jest to przerwanie ciągłości wszystkich 3 warstw: owodni, kosmówki i doczesnej. Czynniki ryzyka: niski status socjoekonomiczny, choroby przenoszone drogą płciową, poród przedwczesny w wywiadzie, zagrażający poród przedwczesny w aktualnej ciąży, rozciągnięcie ścian macicy na skutek np. ciąży bliźniaczej. Przerwanie ciągłości błon płodowych może nastąpić przed rozpoczęciem czynności skurczowej macicy, niezależnie od czasu trwania ciąży.
Jakie występują objawy? Obajwia się odpływaniem płynu owodniowego.
Szczegóły diagnostyki
Szczegóły diagnostyki stwierdzenie odpływania płynu po założeniu wzierników, ultrasonograficzna ocena ilości płynu owodniowego, przesunięcie w kierunku zasadowym odczynu treści pochwy, badanie mikroskopowe osadu płynu.
Postępowanie i leczenie Postępowanie zależy od czasu trwania ciąży i stanu ciężarnej. Obejmuje hospitalizację z ograniczeniem aktywności, nadzór nad przebiegiem ciąży, zastosowanie leków tokolitycznych, kortykosterydów i antybiotyków. W ściśle określonych przypadkach rozwiązuje się ciąże. Powikłania: infekcja wewnątrzmaciczna, niedotlenienie płodu i deformacje.
Postępowanie i leczenie Pomocy należy szukać u ginekologa.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)