Powikłania znieczulenia w połogu

Jaka jest istota choroby? Powikłaniem znieczulenia ogólnego może być: zachłyśnięcie, zachłystowe zapalenie płuc, niewydolność oddechowa i krążeniowa oraz niedotlenienie centralnego układu nerwowego z następstwami tego stanu, jak zaburzenia neurologiczne mowy, pamięci, niedowłady i porażenia. Efekty uboczne mogą również wynikać z toksycznych reakcji anestetyków. Częstym powikłaniem po znieczuleniu podpajęczynówkowym lub zewnątrzoponowym są bóle głowy. Powikłania tego typu są częstsze w przypadku operacji wykonywanych w trybie nagłym, kiedy nie ma czasu na właściwe przygotowanie pacjenta do zabiegu. Ważna jest obserwacja pacjenta i monitorowanie po operacji, aby uniknąć tego typu powikłań. Leczenie odbywa się na sali intensywnego nadzoru.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)