Powikłania znieczulenia do porodu

Jaka jest istota choroby? Poród siłami natury i poprzez cięcie cesarskie może się odbywać w znieczuleniu przewodowym w postaci ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego, podpajęczynówkowego oraz połączonego podpajęczynówkowo-zewnątrzoponowego. Dodatkowo cięcie cesarskie może być wykonane w znieczuleniu ogólnym. Powikłania znieczulenia ogólnego obejmują: niedotlenienie u matki, niewydolność serca, zachłyśnięcie, zachłystowe zapalenie płuc – tzw. zespół Mendelsona, kurcz głośni. Powikłania znieczulenia podpajęczynówkowego: popunkcyjne bóle głowy, zespoły podrażnienia korzeni nerwowych, hipotensja, zakażenie. Powikłania znieczulenia zewnątrzoponowego: niezamierzone podanie leku dożylne lub podpajęczynówkowe, krwiak zewnątrzoponowy z paraplegią, zatrzymanie krążenia. Mogą również wystąpić reakcje toksyczne na podane leki anestetyczne. Ważna jest odpowiednia technika wykonania i prawidłowe prowadzenie znieczulenia.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)